Požiadavky na kvalitu a vplyv na životné prostredie

Aké sú ďalšie kvalitatívne požiadavky, ktoré sú pri peletkách podstatné?

Farba alebo aj odtieň peletiek. Tento parameter pri peletkách je veľmi ovplyvnený typom vstupnej suroviny. Biele peletky sú najžiadanejšie kvôli predstave o najčistejšom vstupnom materiály, čo nemusí byť vždy pravda. Na spaľovanie nemá farba žiadny vplyv, pokiaľ nie je v peletke zastúpená kôra. Naše peletky sú vyrábané v kombinácií Dub/Buk v pomere 50 – 60% so smrekovou pilinou o množstve 20 – 30 %, drevený recyklát 20 – 30 %.

Aké sú najčastejšie používané normy pri peletkách?

Nemecká norma : DIN 51731
Nemecká norma : DIN plus
Norma STN P CEN / TS 14961
Technická smernica č.55 – 2008 (MŽP SR)

Aké majú peletky vlastnosti pri ovplyvňovaní životného prostredia?

Takýchto vlastností majú peletky niekoľko. Pri horení vznikajú a zároveň uvoľňujú škodlivé prvky do ovzdušia:
Emisie (CO2)
Popolnatosť

Peletky majú lepšie emisné vlastnosti ako iné typy tuhých palív za čo vďačia typu horenia. Pokiaľ je kotol dobre nastavený a prebieha „dokonalé“ horenie tak je popolnatosť a dymivosť neporovnateľná s iným typom tuhého paliva. Obsah emisií CO2 je v pelete oproti hnedému či čiernemu uhliu nižší. Pokiaľ chceme aby bola peletka úspešne certifikovaná v laboratóriu musí byť jej zloženie z kvalitného dreveného materiálu, ktorý nesmie byť spráchnivelý alebo inak znehodnotený.