Ako sa vyrábajú pelety?

Pelety sú vyrábané zo 100 % prírodného materiálu. Ich základnou surovinou sú drevené piliny a hobliny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt (t.j. drevný odpad) pri spracovávaní dreva. V našom prípade ide o pilinu zo stolárskej výroby od rokmi overených partnerov. Pelety vznikajú v špeciálnych lisoch pri vysokom tlaku. Pričom dochádza k uvoľňovaniu látky nazývanej lignín, ktorá je obsiahnutá v samotnom dreve. Táto látka sa dostáva do plastického stavu a vďaka tomu pelety držia spolu. Z toho dôvodu je zmes čisto prírodná bez pridania akýchkoľvek chemických látok. Postupne dochádza k pretláčaniu vzniknutej hmoty cez valcovú alebo kruhovú maticu s mnohými otvormi. Vzniknuté pelety majú valcový tvar s priemerom 6 mm a dĺžkou 5 až 35 mm. Počas lisovania sa z materiálu odstraňuje vlhkosť, ktorá v kvalitnej peletke neprekračuje 10%.

Aký je rozdiel medzi biomasou a peletou?

Biomasa sa v energetickej terminológii označuje ako hmota organického pôvodu, s výnimkou fosílnych palív. Táto hmota však musí byť použiteľná aj na ďalšie energetické zhodnotenie – myslí sa tepelné a elektrické. Ide o materiál, ktorý je z obnoviteľných zdrojov. Najčastejšie sa využíva biomasa ako štiepka, brikety, pelety… . Výsledok je teda taký, že peleta je forma biomasy.